Kısa Kısa Felsefe
YAZI

Felsefe nedir?

En basit tanımıyla belirli sorular üzerine düşünme biçimi ya da düşünce sanatıdır.

Filozof ne yapar?

Çoğu insanın sorgulamadan kabul ettiği inançları inceler. Bu inançlar doğru ve yanlışın ne olduğu da olabilir, görünüş ve gerçekliğin ne olduğu da… Filozof önce düşünür, inceler, yeni ve farklı sonuçlar bulur ve bu sonuçları tanımlayabilmek için yeni ve farklı tanımlar üretir.

Filozof hangi konular üzerine düşünür?

Genel olarak varlık, ahlak, bilgi, gerçek, adalet, güzellik, doğruluk, akıl, bilim, din ve dil gibi konular üzerine düşünür.

Felsefi düşünce nasıl doğdu?

Felsefenin doğuşu, ‘Bu evren nereden gelip nereye gidiyor?’ tarzında bir soruya sorgulamadan verilen yanıtları sorgulama ihtiyacına dayanıyor ve felsefe insanların düşünmeye başlamasıyla şekilleniyor.

Felsefenin kelime anlamı nereden geliyor?

Felsefe Yunanca Philosophia sözcüğünden geliyor ve bu sözcük Philia (sevgi) ile Sophia (bilgelik, bilgi) sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor. Teoride ‘Bilgiyi, bilgeliği sevme’ anlamında olan philosophia, aslında durup dinlenmeden bilgiyi, doğruyu arama işi.

Felsefenin edebiyatla ilişkisi nedir?

İnsanlık tarihinde önce dil, sonra paylaşımla başlayan edebiyat ve sonra da sorgulamayla başlayan felsefe geliyor. Dil filozofun en büyük sorgulama aracı. Filozof yeni tanımlamalarını ortaya koyabilmek için dile ve ardından da edebiyata ihtiyaç duyuyor. Felsefe ve edebiyat o kadar iç içe ki, tüm filozofların aslında birer yazar olduğu rahatlıkla söylenebilir. Nietzsche’nin ve daha birçok filozofun edebiyata kazandırdığı yapıtlar ise felsefe ve edebiyat bağının en büyük örnekleri.

Neden Felsefe ile ilgilenmeli?

Çünkü felsefe hayatın kendisi ile ilgileniyor; varoluş ile, hayatın amacı ile, Tanrı ile… Yani yaşadığımız hayatı daha değerli kılabilmek için bilgi ve düşüncemiz olması gereken konular hakkında muazzam bir yol gösterici. Hatta bazı filozoflar soruşturulmamış bir yaşantının yaşamaya değer olmadığını savunuyor.

Diğer Yazı İçerikleri